Bez gramatike se ne može

Learn English Grammar

Nemoguće je naučiti engleski jezik bez razumevanja osnovnih gramatičkih pravila i smernica! Bez obzira da li ste početnik koji tek počinje sa učenjem gramatike, ili već znate i koristite engleski jezik, morate naučiti gramatiku i stalno usavršavati svoje znanje iz ove oblasti.

Isprobajte naš metod za učenje i uverite se da gramatika može biti jednostavna i da njome možete ovladati u potpunosti. Svakodnevno proučavajte engleski jezik, redovno se vraćajte na ovu sekciju i obnavljajte osnovna pravila koja će vam pomoći da se pravilno izražavate u svakoj situaciji i omogućiti da lakše savladate engleski jezik.

Idite korak po korak. Odaberite oblast koja vas zanima i otkrijte kojih se to pravila morate pridržavati prilikom upotrebe engleskog jezika.

Reči

Dok učite engleski jezik, svakodnevno se upoznajete sa novim rečima. Svaka od njih ima određenu ulogu i značenje u rečenici. Važno je da se upoznate sa vrstama reči u engleskom jeziku i da znate kako da ih pravilno koristite. Tek onda ćete bolje razumeti gramatiku i imati slobodu u govoru.

1

1

1

1

1

1

1

1

Vremena

Glagolska vremena su najvažniji deo gramatike engleskog jezika, ali često predstavljaju i najveću prepreku u učenju. Ipak, ne treba da brinete. Kroz jasne definicije i brojne primere pokazaćemo vam kako da ih naučite znatno brže i lakše. Proučite sva vremena od početka do kraja i upotpunite svoje znanje gramatike.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Leave a Reply