Naučite idiome da ne biste obrali bostan

Idioms

Idiomi postoje u svakom jeziku, pa tako i u engleskom. Idiomi su reči, fraze ili izrazi koji se ne prevode ili shvataju bukvalno. Drugim rečima, kada se koriste u svakodnevnom govoru, idiomi imaju značenje koje je različito od osnovnog značenja reči od kojih su sastavljeni.

Idiomi predstavljaju osobenost i naročiti vid jezičkog izražavanja. U našem jeziku izrazi kao što su „skresati u brk” (reći nekome nešto neposredno i bez uvijanja) ili „obrati bostan” (nadrljati) udaljeni su od prvobitnih značenja. Isto tako, engleski izrazi kao što su „Bee’s knees” (najbolji, glavni) ili „Pinch pennies” (biti oprezan po pitanju trošenja novca) imaju preneseno značenje i koriste se samo u određenim situacijama.

Pogledajte još primera i otkrijte nova značenja pojedinih izraza.

Leave a Reply