Bogat i slikovit jezik koji nazivamo sleng

Slang

Sleng je neizostavan element engleskog govornog jezika. Mnogi ljudi koji uče engleski smatraju da dobro barataju tim jezikom, sve dok ne odgledaju neku TV seriju na engleskom, ili čuju kako razgovaraju osobe sa engleskog govornog područja.

Sleng se od običnog, kolokvijalnog stila razlikuje po tome što je duhovitiji, prisniji i tajanstveniji. Ovi izrazi imaju veći emotivni naboj od standardnih reči koje objašnjavaju isti pojam, a za razliku od njih, izražavaju i neku vrstu drskosti prema moralnim i jezičkim autoritetima.

Ako želite da u potpunosti razumete i govorite engleski jezik, morate se upoznati sa osnovnim sleng izrazima. Posetite linkove ka online sleng rečnicima i počnite sa učenjem.

Leave a Reply