LINK sertifikat - jedan od najtraženijih sertifikata engleskog kod nas

LINK sertifikati spadaju među najpopularnije i najtraženije sertifikate engleskog jezika na našem tržištu.

Ovaj sertifikat predstavlja potvrdu da ste prešli određeni nivo poznavanja engleskog jezika i da ste spremni da pohađate sledeći online kurs, ukoliko to želite.

Kome su namenjeni ovi sertifikati?

LINK sertifikat kao stavka u vašem CV-ju odlična su propusnica za lakše dobijanje posla.

Ovi sertifikati takođe i unapređuju poziciju na tržištu rada, povećavaju šanse za napredovanje u karijeri i ujedno stvaraju osnovu za dalje usavršavanje komunikacije na engleskom jeziku.

Koji LINK sertifikat mogu da dobijem?

LINK sertifikati podeljeni su prema nivoima poznavanja engleskog jezika, koji su utvrđeni prema internacionalnim standardima. Na raspolaganju su vam sledeći sertifikati:

1StarterLINK Starter sertifikat

LINK sertifikat za završeni Starter kurs dokazuje da ste uspešno savladali osnove engleskog jezika i napravili bazu za dalje napredovanje. Pripremom za ovaj sertifikat naučićete najjednostavnije elemente gramatike engleskog jezika i upoznati se sa osnovnim vokabularom.

Starter kurs namenjen je početnicima i omogućiće vam da razumete osnovne informacije, kao i da vodite elementarnu usmenu komunikaciju na engleskom jeziku.

LINK Elementary sertifikatelementary

Elementary je posebno pripremljen kurs na kome ćete postaviti osnove svog znanja engleskog jezika. LINK sertifikat za pređeni Elementary kurs pokazuje da ste naučili osnove engleskog jezika, njegove gramatike, rečnika, izgovora i komunikacije.

Završetkom ovog kursa steći ćete sposobnost da učestvujete u jednostavnoj komunikaciji na engleskom jeziku, koja se zasniva na razmeni informacija.

LINK Pre-Intermediate sertifikatPre-Intermediate

Sertifikat za niži srednji kurs engleskog jezika je dokaz da razumete i koristite širi spektar jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobiće vas da samostalno koristite jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da se uspešno snalazite u usmenoj i pisanoj komunikaciji na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

Posle završenog Pre-Intermediate kursa, usvojićete znanja iz oblasti gramatike i pravopisa za sklapanje rečenica, slaganje vremena, svakodnevni govor i pisanje na engleskom jeziku.

LINK Intermediate sertifikat4Intermediate

Posedovanjem sertifikata za završeni srednji kurs engleskog jezika dokazujete da solidno vladate širokim spektrom funkcija engleskog jezika, jednako u pisanoj i usmenoj formi, kao i da možete da razumete i učestvujete u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Po završetku Intermediate kursa, moći ćete da učestvujete u razgovorima na različite teme unutar poznatih oblasti, kao i da pišete tekstove, pisma i beležite podatke vezane za različite, najvećim delom poznate teme.

LINK Upper-Intermediate sertifikat5upperIntermediate

Sertifikat za viši srednji kurs je pokazatelj da uspešno komunicirate (što uključuje i razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom, kao i da ste u stanju da vodite smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Vaš govorni i pisani jezik, tokom trajanja Upper-Intermediate kursa, dobija formu gotovo nalik onoj kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

Nakon što završite Upper Intermediate kurs engleskog jezika na našem sajtu, možete da se prijavite i za polaganje Cambridge English ispita i steknete jedan od prestižnih Cambrigde sertifikata za poznavanje poslovnog engleskog jezika, kao što su B2 First ili B2 Business Vantage sertifikati.

Šta sve možete sa ovim sertifikatima?

LINK sertifikati engleskog jezika su priznati sertifikati na našem tržištu, jer onima koji ih steknu osetno olakšavaju dolazak do posla, prakse, honorarnih poslova, rada na projektima…

Ukoliko ste još uvek studenti, ovi sertifikati će biti vaša odlična ulaznica za rad u velikim kompanijma koje vam nude odlične mogućnosti za dalje napredovanje.

Kako da poručite LINK sertifikat?

LINK sertifikati su potpuno besplatni za sve koji završe neki od online kurseva engleskog jezika na OKengleskom, međutim njih možete da steknete i ako ne završite online kurseve OKengleskog. Kako?

Potrebno je da testirate svoje znanje engleskog na besplatnom testu za proveru znanja koji se obavlja u našim prostorijama. Na osnovu rezultata tog testa možete brzo da steknete zvanični dokaz o znanju vašeg engleskog i poručite svoj LINK sertifikat.

Leave a Reply