Kako u 6 koraka da naučite engleski?

Učenje engleskog jezika nikad nije bilo lakše! Usavršite svoj engleski jednostavno uz OKengleski kroz ovih 6 koraka.

1. Procena predznanja

Prilikom procene predznanja koje učenik ima iz engleskog jezika uzimaju se u obzir ocene u školi, stepen samostalnog rada i rezultati detaljnog dijagnostičkog testa koji je uradio na našoj platformi.

Nakon testa, učenik dobija svog savetnika i bira tutora sa kojim počinje da pohađa online privatne časove, kao i da li želi da časove pohađa samostalno ili u grupi sa još 4 učenika.

2. Mapiranje ciljeva učenja

U ovoj fazi, savetnik se konsultuje sa roditeljima, razmatraju rezultate testa procene znanja učenika i zajedno postavljaju ciljeve učenja.

Savetnik sa učenikom i roditeljima procenjuje u kojim oblastima je neophodno unapređenje znanja učenika, na čemu bi trebalo raditi i na koji način, koji tempo privatnih online časova treba primeniti i koji su željeni ishodi učenja.

3. Individualni plan tutoringa

Verujemo da je svaki učenik jedinstven, kao i da su intelektualne potrebe svakog učenika posebne.

Na osnovu testa procene znanja i konsultacija sa roditeljima, kreiramo individualni plan nastave kojim određujemo broj privatnih časova sa tutorom koji je potreban za svaku od tema i oblasti. Nakon toga, učenik i roditelj na platformi zakazuju online sesije sa tutorom.

4. Tutoring sesije „1 na 1”

Privatni online časovi koje polaznik i tutor imaju „jedan na jedan” osiguravaju da učenik dobije svu pažnju koja mu je potrebna. Učenika kroz gradivo vodi tutor, koji mu objašnjava koncepte pomoću nastavnih modula na platformi.

Nakon svake sesije, roditelj i/ili učenik daju svoj komentar online, odnosno feedback koji nam pomaže da unaopredimo naredne časove.

5. Testovi procene znanja

Međutim, tutoring „jedan na jedan” nije dovoljan. Veoma su važni i periodični testovi. Oni motivišu učenika tokom procesa učenja. Testovi procene napredovanja pomažu učeniku da obnovi i utvrdi pređene lekcije, kao i da razvije privrženost predmetu.

Uvideli smo da, nakon nekoliko uspešnih testova procene, učenik postaje nezavisniji u učenju u odnosu na roditelje i tutore.

6. Finalni test procene znanja

Na završnom nivou, učenik polaže finalni test kako bismo se uverili da je dostigao željeni nivo razumevanja i korišćenja engleskog jezika.

Kada ostvarimo taj cilj, nije samo učenik na dobitku, već to predstavlja i profesionalni uspeh za tutora, koji mu je pomogao da dostigne viši nivo znanja engleskog. Zbog toga i mi težimo tome da napredujete u učenju engleskog i postignete uspeh.

Učenje stranih jezika donosi višestruke koristi. Osim toga što uvek dobro dođe kada u CV-ju navedete poznavanje stranih jezika, oni će vam služiti i na putovanjima, u razumevanju strane muzike i filmova, u razumevanju različitih kultura, a povrh svega, učenje stranih jezika pozivino utiče i na razvoj kognitivnih veština.

Leave a Reply