Individualni i grupni časovi u učionici

Ako ipak više volite da učite face to face sa profesorom, za vas smo pripremili i časove koji se održavaju tradicionalno, u našim prostorijama.

Za one koji vole klasično učenje

Pored online časova, na OKengleskom su vam dostupni i časovi sa profesorom koji će biti prilagođeni isključivo gradivu koje je vama neophodno da dopunite sovje znanje engleskog.

Da bi postigli što bolje rezultate, na ovim časovima polaznici koriste svu raspoloživu tehnologiju u učionici, računar i internet konekcinju pre svega.

Tradicionalni časovi u učionici

Kome su namenjeni ovi časovi u učionici?

Časovi sa profesorom u učionici prvenstveno su namenjeni učenicima i studentima kao pomoć u rešavanju domaćih zadataka, popravljanju ocena, pripremi za kontrolne i pismene zadatke, testove, usmeno odgovaranje ili za polaganje ispita.

Na osnovu razgovora sa učenikom i roditeljem kreiraćemo jedinstveni plan učenja engleskog koji je prilagođen vašim konkretnim potrebama.

Individualni i grupni časovi

OKengleski nudi dva tipa časova sa profesorom – individualne časove i grupne časove koji podrazumevaju rad u malim grupama od maksimalno pet učenika. Polaznici sami biraju koji časovi im najviše odgovaraju.

Kako izgleda privatni čas?

Privatni čas traje 30 minuta, što je kraće od običnog časa u učionici, ali znatno efikasnije zato što se odvija samo između profesora i učenika ili u veoma malim grupama koje ne broje više od 5 polaznika.

Ovo su osnovne sesije, dakle – časovi koji su namenjeni redovnom radu i učenju, prema unapred utvrđenom planu.

Učite uz pomoć nastavnika uz modernu tehnologiju na raspolaganju, u terminu koji vama najviše odgovara.

Kako da zakažete čas sa nastavnikom?

Možete zakazati „jedan na jedan” čas sa nastavnikom, a ukoliko vam je zanimljivije i isplativije, možete imati i čas u grupi koju čini do 5 učenika. Zakažite svoj čas pozivom na broj +381 (11) 4011 240 svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

Jedinstveni program za svakog učenika

Nakon zakazivanja učenik i/ili njegov roditelj, zajedno sa dodeljenim tutorom definišu program i oblasti koje će biti obrađene i plan po kome će se održavati časovi. Sve ovo možete obaviti na sastanku u našim prostorijama, telefonom, preko četa ili mejla.

Na OKengleskom za svakog učenika kreiramo jedinstveni program po kome će se odvijati nastava, kako bi u potpunosti odgovorili željama i potrebama polaznika. Možete napraviti i sopstveni program za učenje engleskog, kombinovanjem usluga tutoringa i online kurseva prema nivou znanja koje posedujete.

Sa svakim polaznikom se potpisuje ugovor kojim se definišu osnovna pravila ponašanja na OKengleskom, obaveze koje obe strane treba da ispune i minimalni tehnički uslovi kod korisnika neophodni za rad. Ukoliko je učenik maloletan, ugovor potpisuje i njegov roditelj ili staratelj.

Proverite koliko znate engleski pre časa

Preporučujemo da svaki kandidat, pre zakazivanja časova, uradi test engleskog jezika na našem sajtu kako bi ocenio svoje znanje i, u konsultaciji sa našim stručnjacima, procenio koji kurs engleskog da odabere, kao i kojom dinamikom bi trebalo da zakazuje privatne časove.

Saznajte još i:

Stručnjaci sa bogatim iskustvom biće vaši tutori.

Saznajte više »

Kako izgleda jedan čas sa profesorom na OKengleskom?

Saznajte više »