Članovi (Articles)

Članovi su vrsta reči koja ne postoji u srpskom jeziku. Oni imaju istu funkciju kao i pridevi – modifikuju imenicu. Ne prevode se na srpski jezik, osim ako to ne zahteva kontekst.

Da bi lakše razumeli članove, evo primera kako se mogu prevesti:

 • A bird flew into my room. (Neka ptica mi je uletela u sobu.)
 • The bird was brown. (Ta ptica je bila braon.)
 • John gave her a flower. (Džon joj je dao jedan cvet.)
 • The flower is very unusual. (Taj cvet je veoma neobičan.)

Neodređeni član (Indefinite Article)

Neodređeni član (indefinite article) a/an se ispred imenica koje počinju suglasnikom čita / ə / dok se ispred imenica koje počinju samoglasnikom čita kao / ən /:

 • a boy / ə boi /
 • an egg / ən eg /

Neodređeni član se koristi da označi lice ili stvar koje ne poznajemo ili koje po prvi put pominjemo. Neodređeni član se upotrebljava isključivo sa imenicama u jednini:

 • There is a boy in the street. (Neki dečak se nalazi na ulici.)
 • She put an apple on the table. (Stavila je jabuku na sto.)

Neodređeni član se koristi ispred imenskog dela predikata:

 • I am a student. (Ja sam student.)
 • The ugly duckling became a beautiful swan. (Ružno pače je postalo prelepi labud.)

Određeni član

Određeni član (definite article) the se ispred imenica koje počinju suglasnikom izgovara kao / δə / dok se ispred imenica koje počinju samoglasnikom određeni član čita kao / δi: /:

 • the book / δə buk /
 • the eyes / δi: аіz /

Određeni član se koristi za opisivanje određenih, poznatih lica i stvari:

 • The man you met is my friend. (Čovek kog si upoznao je moj prijatelj.)
 • The book on the table is mine. (Knjiga na stolu je moja.)

Određeni član se koristi ispred superlativa i rednih brojeva:

 • She is the prettiest girl in the class. (Ona je najlepša devojka u razredu.)
 • The first act of the play was the best. (Prvi čin drame je bio najbolji.)

Određeni član se koristi da označi pojmove od kojih samo jedan postoji na svetu:

 • the Earth, the past, the Sun, the weather

Određeni član se koristi ispred imena reka, mora, okeana, planinskih venaca:

 • the Sava, the Adriatic sea, the Atlantic, the Alps

Određeni član se koristi ispred imena pripadnika narodnosti da označi celu naciju:

 • the French, the Swiss

Određeni član se koristi ispred imena javnih zgrada i institucija u gradu:

 • the Odeon cinema, the National Museum, the Modern Art Gallery

Određeni član se koristi ispred naziva instrumenata:

 • She plays the guitar. (Ona svira gitaru.)

Izostavljanje člana

Član se ne koristi:

Sa imenicama u množini i nebrojivim imenicama kada govorimo uopšteno o nečemu:

 • Apples are very good for your health.
 • We drink coffee and tea.

Ispred imena jezika i obroka:

 • She speaks French. (Ona govori francuski.)
 • We had lunch with John. (Ručali smo sa Džonom.)

Ispred imena igara i sportova:

 • Marko plays chess very well. (Marko igra šah vrlo dobro.)
 • Many people like playing basketball. (Mnogi ljudi vole da igraju košarku.)

Ispred ličnih imena i imena gradova:

 • I live in New York. (Ja živim u Njujorku)

U mnogim uobičajenim izrazima, kao što su:

 • by day (danju, po danu), at night (noću), at home (kod kuće), at work (na poslu), in bed (u krevetu), by car (kolima)

Uradite testove da proverite kako ste razumeli članove:

Test 1 »

Test 2 »

Leave a Reply