Sertifikat engleskog jezika – sigurna potvrda vašeg znanja

Ako želite da potvrdite nivo stečenog znanja i dobijete vredan dokument koji će predstavljati zvaničan dokaz o vašem poznavanju engleskog jezika, na raspolaganju su vam Cambridge i LINK sertifikati, koje možete dobiti preko OKengleskog.

Cambridge English sertifikati

Cambridge English sertifikati

Cambridge English sertifikati doprinose boljem napretku u obrazovanju, kao i na poslovnom planu.

LINK sertifikati

LINK sertifikati

LINK sertifikat predstavlja zvaničnu potvrdu stečenih znanja i dostizanja određenog nivoa poznavanja engleskog jezika.

Cambridge English sertifikati

Cambridge English sertifikati otvaraju vrata visokog obrazovanja, povećavaju šanse za zaposlenje i, budući da su globalno priznati od univerziteta, kompanija i vlada, onome ko ih poseduje povećavaju mogućnosti izbora kada je reč o nastavku obrazovanja i rada.

U zavisnosti od vaših potreba i interesovanja, kreirali smo posebne kurseve pripreme za polaganje različitih Cambridge English ispita i dobijanje Cambridge sertifikata.

Polaganjem Cambridge ispita, dobijate potvrdu o visokom znanju engleskog jezika, koja vam donosi značajnu prednost u odnosu na stotine i hiljade drugih kandidata sa istim kvalifikacijama. Sertifikati su dostupni za različite nivoe znanja jezika i pogodni su za polaznike svih generacija sa različitim prethodnim profesionalnim iskustvom i znanjem engleskog jezika.

Prijavite se za B2 First ili B2 Business Vantage i steknite Cambridge sertifikat.

LINK sertifikat

Nakon svakog uspešno završenog kursa na sajtu OKengleski, možete da naručite LINK sertifikat engleskog jezika za odgovarajući kurs i preći na sledeći nivo, ukoliko to želite.

Uslov o završenom kursu je prolaznost na svim testovima čiji je minimum 75%.

LINK sertifikat predstavlja zvaničnu potvrdu vaših stečenih znanja i dostizanja određenog nivoa poznavanja engleskog jezika i podeljeni su prema nivoima poznavanja engleskog jezika.

Posedovanjem ovog sertifikata unapređujete svoju poziciju na tržištu rada, povećavate šanse za napredovanje u karijeri i ujedno stvarate osnovu za dalje usavršavanje za komunikaciju na engleskom jeziku.

Poručite LINK sertifikat za završeni kurs »

Leave a Reply