Konverzacijski časovi engleskog jezika online prilagođeni vašem tempu života

Verovatno i vi posedujete pasivno znanje engleskog jezika, koje se svodi na čitanje, pisanje i slušanje, ali imate problem kada naučeno pokušate da primenite u konverzaciji. Upravo su komunikacija i spremnost pojedinca da stečeno znanje upotrebi najčešći problem prilikom učenja engleskog jezika.

Da biste pričali sa profesorom na OKengleskom potrebni su vam samo računar i internet konekcija. Konverzacijski časovi se mogu održati pomoću video ili audio veze, u komforu vašeg doma, u terminima koji su prilagođeni vašem tempu i obavezama.

Konverzacijski časovi engleskog

Kome je namenjen konverzacijski engleski?

Konverzacijske časove engleskog jezika uglavnom biraju oni koji imaju pasivno znanje engleskog jezika, a voleli bi da ga ožive, kao i oni koji često koriste engleski jezik, ali nisu potpuno sigurni u svoje znanje jezika.

Onlajn časovi konverzacije su namenjeni svima koji žele da:

unaprede svoje konverzacijske veštine na engleskom jeziku
nauče kako da teorijsko znanje primene u praksi
obnove znanje koje su stekli u prošlosti
osveže i obogate vokabular
usavrše lakoću i tačnost izražavanja
nauče da izlažu argumente na određenu temu

Šta ćete naučiti na ovim časovima?

da se slobodno, tečno i ispravno izražavate na engleskom jeziku
da vodite formalne i neformalne razgovore bilo gde
da jasno izražavate svoje misli i slobodno iznosite svoje ideje i stavove
da pasivno znanje pretvorite u aktivnu primenu jezika

Kako izgledaju konverzacijski časovi engleskog?

U okviru konverzacijskih časova engleskog jezika koristimo potpuno nove metode učenja koje su raznovrsne, savremene i prilagođene svakom učeniku.

Program uključuje rasprave na zanimljive i aktuelne teme i učenje jezika kroz različite životne sutacije. Svrha programa je da postignete sigurnost i samostalnost u komunikaciji i da osvežite i unapredite svoje znanje engleskog jezika.

Pogledajte kako izgleda jedan online čas konverzacije na engleskom jeziku:

Sa sigurnošću možemo reći da ćete posle konverzacijskih časova na OKengleskom uspeti da ostvarite ono što do sada niste – da usavršite svoje znanje i da konačno slobodno komunicirate na engleskom jeziku.