Davno prošlo vreme (Past Perfect Tense)

 

Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se gradi od pomoćnog glagola to have u Past Simple Tense-u (prošlom prostom vremenu), tj. had i Past Participle-a (prošlog participa) glavnog glagola.

 

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

  (Ja sam bio radio.)
  (Ti si bio radio.)
  (On je bio radio.)
She had (She’d) worked. (Ona je bila radila.)
It had (It’d) worked. (Ono je bilo radilo.)

Množina (plural)

  (Mi smo bili radili.)
  (Vi ste bili radili.)
 (Oni su bili radili.)

Jednina (singular)

  (Ja sam bio spavao.)
 (Ti si bio spavao.)
  (On je bio spavao.)
She had (She’d) slept. (Ona je bila spavala.)
It had (It’d) slept. (Ono je bilo spavalo.)

Množina (plural)

  (Mi smo bili spavali.)
 (Vi ste bili spavali.)
 (Oni su bili spavali.)

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Past Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu) se gradi inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola to have (u prošlom vremenu) i lične zamenice.

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

  (Da li sam ja bio radio?)
  (Da li si ti bio radio?)
  (Da li je on bio radio?)
Had she worked? (Da li je ona bila radila?)
Had it worked? (Da li je ono bilo radilo?)

Množina (plural)

 (Da li  smo mi bili radili?)
  (Da li vi ste bili radili?)
  (Da li su oni bili radili?)

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)

Had I worked? –   /  
Had you worked? –   /  
Had he worked? –  /  
Had she worked? – Yes, she had. / No, she hadn’t.
Had it worked? – Yes, it had. / No, it hadn’t.

Množina (plural)

Had we worked? –   / 
Had you worked? –   / 
Had they worked? –   /  

Wh– pitanja:

Jednina (singular)

  (Gde sam ja bio radio?)
 (Gde si ti bio radio?)
 (Gde je on bio radio?)
Where had she worked? (Gde je ona bila radila?)
Where had it worked? (Gde je ono bilo radilo?)

Množina (plural)

 (Gde smo mi bili radili?)
  (Gde ste vi bili radili?)
  (Gde su oni bili radili?)

 

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika prošlog vremena glagola have i Past Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)

  (Ja nisam bio radio.)
  ((Ti nisi bio radio.)
  (On nije bio radio.)
She had not (hadn’t) worked. (Ona  nije bila radila.)
It had not (hadn’t) worked. (Ono nije bilo radilo.)

Množina (plural)

 (Mi nismo bili radili.)
 (Vi niste bili radili.)
  (Oni nisu bili radili.)

 

Upotreba

The Past Perfect Tense (Davno prošlo vreme) se upotrebljava za:

Radnju koja se završila pre neke druge prošle radnje:

  •   (Odjednom je shvatila da je izgubila foto aparat.)

 

The Past Perfect Tense se upotrebljava u zavisnim rečenicama uz after. Takođe se mogu pojaviti i prilozi when i because:

    • After we had reached the top, we began to feel tired. (Pošto smo se popeli na vrh počeli smo da osećamo umor.)
    •   (Prijatelji su pokušali da mu pomognu nakon što je izgubio sav svoj novac.)

 

  •   (Kada je završio domaći, izašao je da se igra.)
  •   (Pošto je bio potrošio toliko, imao je vrlo malo novca.)

 

Past Perfect Vežbanja:

Test 1 »

Test 2 »

Test 3 »

Leave a Reply