Prosto sadašnje vreme (The Simple Present Tense)

 

Simple Present Tense (Prosto sadašnje vreme) se gradi od osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to).

Na primer, infinitiv sa to glagola raditi glasi to work a infinitiv bez to glasi work. Za sva lica osim za treće lice jednine potvrdni oblik prostog sadašnjeg vremena glasi work. Za treće lice se dodaje –s.

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

  (Ja radim.)
  (Ti radiš.)
  (On/ona/ono radi.)

Množina (plural)

We work. (Mi radimo.)
  (Vi radite.)
They work. (Oni rade.)

Nastavak –s u trećem licu jednine može imati različite oblike. Ukoliko se glagol završava na vokal o nastavak će glasiti –es, kao u primeru glagola go koji u 3. l. jed. glasi goes ili glagol do koji u 3. l. jed. glasi does.

Ukoliko se glagol završava na –ch, –sh, –x, –ss, nastavak takođe glasi –es:

 •   (teach – predavati)
 •   (wash – prati)
 •   (kiss – ljubiti)
 •   (fix – popravljati)

Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik –y prelazi u –ie:

 •   (cry -plakati)
 •   (fly – leteti)

Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene:

 •   (play – igrati)
 •   (stay – ostati)

Izuzetak je glagol have (imati) koji u trećem licu glasi has.

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Present Simple Tense-u se gradi od pomoćnog glagola do, odnosno does (za treće lice jednine) i osnovnog oblika glavnog glagola.

Sva pitanja se u engleskom jeziku dele na Yes/No pitanja i Wh pitanja. Yes/No nemaju upitnu reč i na njih se može odgovoriti sa da ili ne. Wh-pitanja počinju upitnom rečju a one su: when, what, why, where, how, how much, how many

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

  (Da li ja radim?)
  (Da ti radiš?)
  (Da li on/ona/ono radi?)

Množina (plural)

  (Da li mi radimo?)
  (Da li vi radite?)
  (Da li oni rade?)

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog obika pomoćnog glagola do (odnosno does za treće lice jednine) u odričnom obliku i osnovnog oblika glavnog glagola.

Jednina (singular)

  (Ja ne radim.)
  (Ti ne radiš.)
  (On/ona/ono ne radi.)

Množina (plural)

  (Mi ne radimo.)
  (Vi ne radite.)
  (Oni ne rade.)

Upotreba

Prosto sadašnje vreme se koristi za:

Radnje koje se ponavljaju (navike, običaji, rutine):

 •   (Ja ustajem u 6 sati.)
 •   (Ona nosi uniformu na poslu.)
 •   (Englezi piju čaj u 5 sati popodne.)

U ovom smislu se mogu koristiti i prilozi i fraze za učestalost (reči koje označavaju koliko često se dešava radnja). To su: always (uvek), usually (obično), often (često), sometimes (ponekad), never (nikad), every day (svakog dana), every month (svakog meseca), every year (svake godine) i sl. Zatim, once a year (jedanput godišnje), twice a day (dvaput dnevno), three times a week (triput nedeljno) i sl. Prilozi always, usually, often, sometimes, never dolaze pre glavnog glagola u potvrdnom obliku. Fraze every day, every month, twice a year… najčešće dolaze na kraju rečenice:

 •   (Ja uvek idem u školu u 8 sati ujutru.)
 •   (Ona obično pije čaj uveče.)
 •   (On nikad ne jede u dnevnoj sobi.)

Opšte istine (nešto što je uvek tačno):

 •   (Ljudi menjaju novac u bankama.)
 •   (Dan ima 24 časa.)
 •   (Zemlja se okreće oko Sunca.)
 •   (Sava se uliva u Dunav.)

Karakteristike subjekta:

 •   (On dobro govori engleski.)
 •   (Moja sestra svira klavir)

Present Simple Vežbanja

Test 1 »

Test 2 »

Test 3 »

Test 4 »

Test 5 »

Test 6 »

Leave a Reply