BESPLATAN TEST: Proverite svoj nivo znanja engleskog jezika

Pre nego što krenete u avanturu učenja i usavršavanja engleskog jezika, prvi korak je da procenite trenutnu situaciju. Moguće je da su gledanje engleskih i američkih filmova i korišćenje interneta urodili plodom, pa da je vaše znanje veće nego što mislite; ili da je teorijsko znanje zbog dužeg nekorišćenja uticalo na pad kvaliteta vaših konverzacijskih veština na engleskom.

Zato je najbolje da proverite kako trenutno stoje stvari.

Test

Besplatno se registrujte i na platformi za učenje na daljinu će vam odmah biti dodeljen test provere znanja. Odvojite malo vremena, koncentrišite se i nemojte da nagađate – to je jedini put da steknete uvid u objektivno poznavanje jezika.

Kako izgleda test?

Test sadrži 102 pitanja, čiji odgovori na sistematičan i vrlo precizan način određuju nivo vašeg poznavanja i korišćenja engleskog jezika.

Maksimalno predviđeno vreme za rešavanje testa je 67 minuta, a brzina u rešavanju neće uticati na konačan rezultat.

Prilikom rešavanja testa važno je da odgovarate samo na ona pitanja za koja ste sigurni da znate tačan odgovor, jer nagađanje odgovora može dovesti do toga da vaš nivo znanja engleskog ne bude ispravno procenjen, što može dovesti do poteškoća prilikom usvajanja novih znanja i prelaska gradiva na kursevima koji slede.

Pitanja koja vas očekuju na testu su različitog tipa, pa će na određenim mestima biti potrebno da prepoznate jedan ili više tačnih od nekoliko ponuđenih odgovora, dopišete, zaokružite ili označite tačan odgovor, ili prevučete tačan odgovor u za to predviđeno polje.

Ispitajte svoje znanje engleskog odmah. Besplatno se registrujte i rešite ovaj test.

Kada ću saznati rezultate testa?

Rezultate testa ćete dobiti odmah, a na osnovu osvojenih procenata ćete znati koji od kurseva da odaberete.

Nakon što saznate koji kurs engleskog je pravi za vas, poručite svoj kurs i započnite usavršavanje već danas.

Leave a Reply