B2 Business Vantage - za perfektnu poslovnu komunikaciju

Neka vaše znanje engleskog jezika bude vaša prednost u svetu biznisa.

S obzirom na to da je engleski jezik danas postao osnovno sredstvo komunikacije u poslovnom svetu, potreba za posedovanjem sertifikata koji će potvrditi nivo vladanja engleskim jezikom sve je veća. U tu svrhu, Cambridge Assessment English uveo je i stručne ispite za proveru znanja engleskog jezika.

Jedan od najznačajnijih ispita u tom pogledu je Business English Certificate Vantage (BEC Vantage), koji Univezitet u Kembridžu sada zvanično naziva B2 Business Vantage.

Kome je namenjen ovaj kurs?

B2 Business Vantage kurs je namenjen poslovnim ljudima koji su na radnim mestima gde je neophodno solidno znanje engleskog jezika.

Uz sertifikat koji možete steći nakon ovog kursa, vaš poslodavac će sa sigurnošću znati da ste kompetentni da vodite usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju na engleskom jeziku, aktivno učestujete na sastancima sa inostranim poslovnim partnerima i prezentujete rezultate na ovom jeziku.

Šta ćete naučiti na ovom kursu?

Kurs pripreme za polaganje B2 Business Vantage pomaže vam da usvojite potrebna znanja iz oblasti Business English i dostignete zavidan nivo u poslovnoj usmenoj i pisanoj komunikaciji.

Po nivou poznavanja engleskog jezika, B2 Business Vantage odgovara B2 First ispitu, ali je kod B2 Business Vantage ispita akcenat stavljen na komunikaciju i razumevanje, kao i na pisanu poslovnu korespodenciju, u koju spadaju faksovi, fakture, izveštaji i slični dokumenti.

Razumevanje i komunikacija
Usmena i pisana poslovna korespodencija
Priprema za aktivno učešće na sastancima sa inostranim partnerima
Usavršavanje poslovnog prezentovanja

Cilj ovog kursa je da vas potpuno osposobi za ravnopravnu komunikaciju sa vašim poslovnim saradnicima, bez obzira sa kog govornog područija oni potiču.

Kako izgleda ovaj kurs?

Podrška profesora i privatni časovi sa nastavnicima

Kratki testovi i testovi napredovanja

Chat konsultacije i konverzacije na engleskom uživo

Za jednostavnije razumevanje gradiva

Na ovom kursu, na raspolaganju su vam online tutoring, privatni časovi sa nastavnicima, whiteboard sesije, chat konsultacije i konverzacija na engleskom uživo, kako biste se što bolje pripremili za polaganje B2 Business Vantage ispita. Vaše je da pronađete model pripreme koji vam najviše odgovara.

Kurs kreiran u saradnji sa British Council Institutom

Kurs pripreme za polaganje B2 Business Vantage ispita je kreiran na osnovu saradnje sa British Council Institutom i usklađen sa njihovim planom i programom. Polaganje B2 Business Vantage ispita se održava u samom British Council Institutu, koji predstavlja Cambridge centar za polaganje B2 Business Vantage ispita.

Šta sve možete sa B2 Business Vantage sertifikatom?

Uz ovaj sertifikat vrlo brzo možete da napredujete na svom radnom mestu, ali on može da vam otvori i nove primamljive poslovne ponude.

Kao što sam naziv govori, on vam daje prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou.

B2 Business Vantage je jedan od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. On je must have svim poslovnim ljudima koji rade na takvim pozicijama gde je neophodno da pokažu zavidno znanje engleskog jezika.

Leave a Reply