Sadašnje trajno vreme (The Present Continuous Tense)

Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se gradi od glagola to be u Present Simple Tense-u (Prostom sadašnjem vremenu), tj. am/is/are + Present Participle (sadašnji particip) glavnog glagola.

Sadašnji particip se gradi kada se na infinitiv doda nastavak –ing:

 • go – going
 • sleep – sleeping
 • work – working

Ako se glagol završava na jedan suglasnik ispred kojeg stoji kratak, naglašen samoglasnik, krajnji se suglasnik ispred –ing udvostručava:

 • hit (udariti) – particip: hitting
 • stop (prestati) – particip: stopping
 • permit (dopustiti) – particip: permitting
 • begin (početi) – particip: beginning

Krajnje –l se uvek udvostručava:

 • travel (putovati) – particip: travelling

Ukoliko se glagol završava na -e, to -e se gubi i dodaje se nastavak -ing:

 • come – coming
 • make – making
 • take – taking

Ukoliko se glagoli završavaju na -ie, nastavak -ie prelazi u y i dodaje se nastavak – ing:

 • die – dying
 • lie – lying

Potvrdni oblik

Upitni oblik

Odrični oblik

Odrični oblik Present Continuous Tense-a (Sadašnjeg trajnog vremena) se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola to be u sadašnjem vremenu i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

Jednina (singular)

Množina (plural)

Upotreba

Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) se koristi za:

Radnju koja se dešava u trenutku govora, te se stoga uz njega često nalaze vremenske odrednice now (sada) i at the moment (u ovom trenutku):

Planove vezane za budućnost:

Present Continuous Tense (Sadašnje trajno vreme) Vežbanja:

Test 1 »

Test 2 »

Test 3 »

Test 4 »

Test 5 »

Test 6 »

Test 7 »

Leave a Reply