Sadašnje svršeno trajno vreme (Present Perfect Continuous Tense)

 

Present Perfect Continuous Tense (Sadašnje svršeno trajno vreme) se gradi od glagola to be u Present Perfect Tense-u (Sadašnjem svršenom vremenu), tj. have/has been i Present Participle-a (sadašnjeg participa) glavnog glagola.

 

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

  (Ja sam radio.)
  (Ti si radio.)
  (On/ona/ono je radio/radila/radilo.)

Množina (plural)

  (Mi smo radili.)
  (Vi ste radili.)
  (Oni su radili.)

 

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Present Perfect  Continuous Tense-u se gradi kao upitni oblik Present Perfect Simple Tense-a tj. inverzijom (u odnosu na potvrdni oblik) pomoćnog glagola to have i lične zamenice.

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

  (Da li sam ja radio?)
  (Da li si ti radio?)
  (Da li je on/ona/ono radio/radila/radilo?)

Množina (plural)

  (Da li smo mi radili?)
  (Da li ste vi radili?)
  (Da li su oni radili?)

Na Yes/No pitanja se odgovara kratkim odgovorima (Short answers) na sledeći način:

Jednina (singular)

Have I been working? –    /  
Have you been working? –   /  
Has he/she/it been working? –   /  

Množina (plural)

Have we been working? –   /  
Have you been working? –   /  
Have they been working? –   /  

Wh– pitanja:

Jednina (singular)

  (Gde sam ja radio?)
  (Gde si ti radio?)
Where has he/she/it been working? (Gde je on/ona/ono radio/radila/radilo?)

Množina (plural)

  (Gde smo mi radili?)
  (Gde ste vi radili?)
  (Gde su oni radili?)

 

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog obika glagola be (u Present Perfect Simple Tensu) i Past Participle-a glavnog glagola.

Jednina (singular)

  (Ja nisam radio.)
  (Ti nisi radio.)
  (On/Ona/Ono nije radio/radila/radilo.)

Množina (plural)

  (Mi nismo radili.)
  (Vi niste radili.)
 (Oni nisu radili.)

 

Upotreba

Present Perfect Simple Tense se koristi za:

Radnju koja je započeta u prošlosti, još uvek traje i može se nastaviti u budućnosti:

  •   (Ona uči engleski već tri godine.)

U ovom kontekstu koristimo priloge for i since.

For označava ukupan vremenski period trajanja radnje:

  •   (Plivam već sat vremena.)

Since označava početak dešavanja radnje:

  •   (Živim ovde od 1998.)

 
Radnju koja se do skoro dešavala i ostavila jasne posledice u sadašnjosti:

  •   (Padala je kiša. Zemlja je još mokra.)

 

Napomena: Kao što se iz prethodnih primera može videti, Present Perfect Continuous Tense se može prevesti i sadašnjim vremenom, u zavisnosti od konteksta.

Vežbanja

Test 1 »

Test 2 »

Test 3 »

Leave a Reply