Prosto prošlo vreme (The Simple Past Tense)

Simple Past Tense (Prosto prošlo vreme) pravilnih glagola se gradi od osnovnog oblika glagola (infinitiv bez to) i nastavka –ed.

Potvrdni oblik

Jednina (singular)

  (Ja sam radio.)
  (Ti si radio.)
  (On/ona/ono je radio/radila/radilo.)

Množina (plural)

  (Mi smo radili.)
  (Vi ste radili.)
  (Oni su radili.)

Ako se infinitiv glagola završava na –e, nastavak glasi –d:

 •  (close – zatvoriti)

Ako se glagol završava na –y i ukoliko je ispred njega suglasnik, –y prelazi u –i:

 •   (cry – plakati)

Ako je ispred –y samoglasnik, nema promene:

  •   (play – igrati)
 •   (stay – ostati)

Ukoliko se infinitiv završava na jedan suglasnik ispred koga je kratak, naglašen samoglasnik, taj krajnji suglasnik se podvostručava pred nastavkom za Simple Past Tense:

 • plan – planned (planirati)
 • stop – stopped (zaustaviti)

Nepravilni glagoli imaju posebne oblike za prošlo vreme i oni se uče napamet.

Upitni oblik

Upitni oblik glagola u Simple Past Tense-u se gradi od pomoćnog glagola do u prošlom vremenu koji glasi did i osnovnog oblika glavnog glagola.

Yes/No pitanja:

Jednina (singular)

  (Da li sam ja radio?)
  (Da li si ti radio?)
  (Da li je on/ona/ono radio/radila/radilo?)

Množina (plural)

  (Da li smo mi radili?)
 (Da li ste vi radili?)
  (Da li su oni radili?)

Nepravilni glagoli grade upitni oblik na isti način.

Odrični oblik

Odrični oblik se gradi od odričnog oblika pomoćnog glagola do u prošlom vremenu i osnovnog oblika glavnog glagola.

Jednina (singular)

  (Ja nisam radio.)
  (Ti nisi radio.)
  (On/ona/ono nije radio/radila/radilo.)

Množina (plural)

  (Mi nismo radili.)
  (Vi niste radili.)
  (Oni nisu radili.)

Nepravilni glagoli grade odrični oblik na isti način.

Upotreba

Prosto prošlo vreme se koristi za radnju koja je završena u prošlosti.

Karakteristične vremenske odrednice uz koje se upotrebljava su: yesterday – juče, the day before yesterday – prekjuče, two years ago – pre dve godine, three hours ago – pre tri sata, last Monday – prošlog ponedeljka, last year – prošle nedelje, in 1977 – 1977. i sl.

 •   (Radio sam u prodavnici prošle godine.)
 •   (Moj brat je završio domaći pre sat vremena.)
 •   (Prošle nedelje smo odlučili da kupimo novu kuću.)
 •   (Sandra je zatvorila prozor pre nekoliko minuta.)
 •   (Moj otac je sagradio ovu kuću 1997.-e)
 •   (Prekjuče je Marko kupio lep šešir.)

Past Simple Tense (Prosto prošlo vreme) Vežbanja:

Test 1 »

Test 2 »

Test 3 »

Test 4 »

Test 5 »

Leave a Reply