Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous Tense

 

Present Perfect Simple Tense se koristi kada govorimo o radnjama koje su se dogodile u neodređenom trenutku u prošlosti i gde je jasno naznačeno da je radnja završena. Tako je pri upotrebi Present Perfect Tense-a subjekat više zainteresovan za rezultat radnje:

  •   (Meri je kupila novi auto.)

 

 •   (Slomila sam nogu.)

 

Present Perfect Continuous Tense se koristi kada govorimo o radnjama za koje nismo sasvim sigurni da su završene.Ovim vremenom ističemo da smo više zainteresovani za dužinu trajanja radnje nego posledice koje ona ostavlja:

  •  (On radi za istu kompaniju od 1966. godine.)

 

 •  (Razgovarala sam sa svojom sestrom više od dva sata.)

 

Tako se Present Perfect Simple koristi uz how much i how many, a Present Perfect Continuous Tense uz how long:

  •  (Koliko kolača si napravila?)

 

 • How much sugar have you bought? (Koliko šećera si kupio?)
 •  (Koliko dugo praviš kolače?)

 

Razliku ćemo videti i u primerima:

  •  (Pročitala sam knjigu. Možeš je uzeti natrag.)

 

 •  (Čitam knjigu, pa je ne možeš uzeti natrag.)

 

U prvoj rečenici radnja je kompletirana dok u drugoj nije.   U nekim slučajevima oba vremena se mogu koristiti sa istim značenjem. Često sa glagolima live i work:

  •   (Radim za ovu kompaniju već 5 godina.)

 

 •  (Radim za ovu kompaniju već 5 godina.)
 •  (Živim u Londonu od 1997.)
 •   (Živim u Londonu od 1997.)

 

U slučajevima kada je dužina trajanja radnje naglašena, koristićemo Present Perfect Continuous:

 •  (Radim ovde već godinama.)

 

Vežbanja: Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous Tense

 

Leave a Reply