Conditionals –  kondicionali u engleskom jeziku 

 

Postoje četiri tipa uslovnih rečenica (kondicionala) u engleskom: zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional, mixed conditional. Kondicionali su složene rečenice koje se sastoje od dve proste rečenice koje vezuje veznik IF koji se u zavisnosti od konteksta prevodi kao AKO, KAD ili DA.

Zero conditional

If + present simple ( uslovna ili IF rečenica) ; present simple, imperative, can ili must + infinitive (glavna rečenica) 

Zero conditional koristimo kada govorimo o činjenicama, opštim pravilima ili situacijama koje su uvek istinite, tj. gde postoji logičan sled događaja. When vrlo često može da zameni IF.

  Kada zagrevate vodu, ona ključa.

  Ako/Kada zagrevate sneg, on se topi.

When/If you eat too many sweets, you get fat. Ako/kada jedete previše slatkiša, gojite se.

  Ako izlaziš napolje, ne zaboravi da poneseš kišobran.

  Ako nameravaš da dobiješ stipendiju, moraš naporno učiti.

  Ukoliko nemate vozačku dozvolu, ne možete voziti automobil.

First conditional – prvi kondicional

IF + present simple (uslovna ili IF rečenica); will/shall + infinitive (glavna rečenica)

First conditional koristimo kada govorimo o situacijama/radnjama koje će se dogoditi u budućnosti ali koje zavise od ispunjenja nekog uslova u bliskoj budućnosti.

  Ako budete vredno učili, položićete ispite.

  Ako položim ispite, dobiću poklon od svojih roditelja.

  Ako položim vozački , proslaviću sa svojom devojkom.

  Sara će biti jako razočarana ako njen dečko ponovo zaboravi njen rođendan.

  Ako sutra bude lepo i sunčano vreme , ići ćemo na plažu.

  Ukoliko ne budeš slušao moje savete, bićeš u problemu.

Second conditional – drugi kondicional

If + past simple (uslovna ili IF rečenica); would ili should + infinitive (glavna rečenica)

Ovde je mogućnost ispunjenja uslova mala. Koristimo ga da bi pričali o hipotetičkim/nemogućim situacijama.

  Da sam na tvom mestu poslušao bih savet tvoje majke.

  Ona bi bila presrećna ako bi je on pozvao da izađu.

  (She doesn’t speak a foreign language. That’s why she can’t/won’t be able to find a better job). Da ona govori neki strani jezik, pronašla bi bolji posao.

  Šta biste uradili ukoliko biste dobili na lotou?

  (They don’t pay me a good salary so I don’t want to do that job) Da me dobro plaćaju, radio bih taj posao.

  (I don’t have time, so I can’t help you) Pomogao bih ti da imam vremena.

Uradite kratak test da proverite kako ste razumeli prvi i drugi kondicional »

Third conditional – treći kondicional

If + past perfect (uslovna ili IF rečenica); would have +past participle (glavna rečenica)

Za razliku od prvog i drugog kondicionala koji govore o budućnosti, treći kondicional govori o prošlosti. Mi ovde govorimo o uslovu koji se nije ispunio u prošlosti i kao rezultat ne postoji mogućnost ispunjenja uslova u budućnosti.

  (but…I didn’t win the lottery, so I didn’t buy a house) Da sam dobio na lotou, kupio bih kuću. (ali…nažalost, nisam dobio na lotou tako da nisam kupio kuću).

  (but…I didn’t see him so I never told him I missed him) Da sam ga videla, rekla bih mu da mi nedostaje. (ali…nisam ga videla tako da mu nisam ni rekla)

  (but… I didn’t have money so I didn’t go to London) Da sam imala dovoljno novca, otišla bih u London. (ali … nisam imala novca tako da nisam otišla u London)

  Da je više učila položila bi ispit. (ali …nije dovoljno učila tako da nije položila ispit)

Uradite kratak test da proverite kako ste razumeli treći kondicional»

Kondicionali Vežbanja

Leave a Reply