Odakle da počneš?

Pitaš se odakle da počneš i kako da znaš koji je pravi kurs engleskog jezika i modul učenja za tebe. Vrlo je jednostavno. U svega 4 koraka možeš da proceniš svoje znanje, postaviš željene ciljeve, odrediš najbolji način da ih dostigneš i stekneš prestižne LINK i Cambridge sertifikate engleskog jezika.

4 koraka do sertifikovanog znanja engleskog jezika:

koraci (1)

1. Testiraj svoje znanje engleskog jezika.

Najpre se registruj na našu platformu za učenje na daljinu gde te očekuje test procene znanja engleskog jezika. Testiraj svoje trenutno znanje engleskog i bez greške ćeš utvrditi na kom si nivou, šta ti ide bolje, a na čemu bi trebalo da poradiš, kao i da odrediš koji nivo želiš da dostigneš. BESPLATAN TEST ENGLESKOG JEZIKA >>>

2. Preuzmi svoj LINK sertifikat.

Nakon svakog uspešno završenog kursa možeš naručiti LINK sertifikat engleskog jezika za odgovarajući kurs engleskog jezika koji predstavlja zvaničnu potvrdu stečenih znanja, određenog nivoa, kao i da si spreman da pređeš na viši nivo, ukoliko to želiš. Saznaj još o LINK sertifikatu za engleski jezik >>>

3. Pripremi se i stekni Cambridge English sertifikat.

Nakon što završiš Upper Intermediate kurs engleskog jezika putem našeg sajta, možeš naručiti i Pripremni kurs za polaganje Cambridge English ispita, čijim uspešnim polaganjem stičeš najprestižniji svetski sertifikat za poznavanje engleskog jezika –  B2 First ili B2 Business Vantage.

Kako je u pitanju izuzetno cenjen sertifikat, polaganje samog Cambridge ispita nije lako. Zato smo kreirali posebne pripremne kurseve za polaganje B2 First i B2 Business Vantage ispita koji detaljno obrađuju sve module pitanja koji se mogu naći na ovim ispitima. U pripremnim kursevima će se nalaziti i rešeni zadaci iz prethodnih ispitnih rokova, a na raspolaganju će ti biti i profesor-mentor koji će se pobrinuti da potpuno spremno izađeš i položiš Cambridge ispit. Više o pripremnim kursevima za Cambridge ispite >>>

4. Stekni svoj Cambridge English sertifikat.

Po završenom pripremnom kursu za B2 First ili B2 Business Vantage spremni ste za polaganje ispita u saradnji sa British Council institutom i sticanje odgovarajućeg Cambridge English sertifikata za određeni nivo – B2 First, BEC Preliminary, B2 Business Vantage ili BEC Higher. Ove kvalifikacije predstavljaju formalnu potvrdu tvojih sposobnosti da usmeno i pisano komuniciraš na engleskom jeziku sa inostranim poslovnim saradnicima, a predstavljaju i svojevrsnu prednost prilikom zapošljavanja. Više o dostupnoj Cambridge sertifikaciji >>>

Leave a Reply