LINK sertifikat

LINK sertifikatLINK sertifikati spadaju među najpopularnije i najtraženije sertifikate engleskog jezika na našem tržištu. Posedovanjem ovog sertifikata unapređujete svoju poziciju na tržištu rada, povećavate šanse za napredovanje u karijeri i ujedno stvarate osnovu za dalje usavršavanje za komunikaciju na engleskom jeziku.

LINK sertifikat možete poručiti nakon što uspešno završite neki od online kurseva engleskog jezika iz naše ponude, ili ako uradite besplatan test za proveru znanja u našim prostorijama. Ovaj sertifikat predstavlja potvrdu da ste prešli određeni nivo poznavanja engleskog jezika i da ste spremni da pohađate sledeći online kurs, ukoliko to želite.

Koji LINK sertifikat mogu da dobijem?

LINK sertifikati podeljeni su prema nivoima poznavanja engleskog jezika koji su utvrđeni prema internacionalnim standardima. Na raspolaganju su vam sledeći sertifikati:

1StarterLINK Starter sertifikat

LINK sertifikat za završeni Starter kurs dokazuje da ste uspešno savladali osnove engleskog jezika i napravili bazu za dalje napredovanje u budućnosti. Pripremom za ovaj sertifikat naučićete najjednostavnije elemente gramatike engleskog jezika i upoznati se sa osnovnim vokabularom.

Starter kurs namenjen je početnicima i omogućiće vam da razumete najosnovnije informacije, kao i da vodite elementarnu usmenu komunikaciju na engleskom jeziku.

LINK Elementary sertifikatelementary

Elementary je posebno pripremljen kurs na kome ćete postaviti osnove svog znanja iz engleskog jezika. LINK sertifikat za pređeni Elementary kurs pokazuje da ste naučili osnove engleskog jezika, njegove gramatike, rečnika, izgovora i komunikacije.

Završetkom ovog kursa steći ćete sposobnost da učestvujete u jednostavnoj komunikaciji na engleskom jeziku koja se zasniva na razmeni informacija.

LINK PreIntermediate sertifikatPreIntermediate

Sertifikat za niži srednji kurs engleskog jezika je dokaz da razumete i koristite širi spektar jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobiće vas da samostalno koristite jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da se uspešno snalazite u usmenoj i pisanoj komunikaciji na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

Posle završenog PreIntermediate kursa usvojićete znanja iz gramatike i pravopisa za sklapanje rečenica, slaganje vremena i svakodnevni govor i pisanje na engleskom jeziku.

LINK Intermediate sertifikat4Intermediate

Posedovanjem sertifikata za završeni srednji kurs engleskog jezika dokazujete da solidno vladate širokim spektrom funkcija engleskog jezika, jednako u pisanoj i usmenoj formi, kao i da možete da razumete i učestvujete u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Po završetku Intermediate kursa moći ćete da učestvujete u razgovorima na različite teme unutar poznatih oblasti, kao i da pišete tekstove, pisma i beležite podatke vezane za različite, najvećim delom poznate teme.

LINK Upper-Intermediate sertifikat5upperIntermediate

Sertifikat za viši srednji kurs je pokazatelj da uspešno komunicirate (što uključuje i razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom, kao i da ste u stanju da vodite smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Vaš govorni i pisani jezik, tokom trajanja Upper-Intermediate kursa, dobija formu gotovo nalik onoj kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

Nakon što završite Upper Intermediate kurs engleskog jezika na našem sajtu, možete da se prijavite i za polaganje Cambridge English ispita i steknete jedan od prestižnih Cambrigde sertifikata za poznavanje poslovnog engleskog jezika, kao što su B2 First ili B2 Business Vantage sertifikati.

Kako da poručim LINK sertifikat?

Ukoliko se odlučite da pohađate neki od online kurseva iz naše ponude i tako svoje znanje dovedete do najviših nivoa, LINK sertifikat ćete moći da dobijete besplatno.

Ako ste zadovoljni svojim trenutnim poznavanjem engleskog jezika i želite da što brže steknete zvanični dokaz o tome, LINK sertifikat možete poručiti odmah, na osnovu rezultata besplatnog testa za proveru znanja koji se obavlja u našim prostorijama.