Reading Zone

Poznato je da se jezik najviše obogaćuje čitanjem, bez obzira da li je reč o čitanju knjiga, stručne literature, vesti ili izdvojenih tekstova na jeziku koji želimo da usavršimo. To važi i za engleski jezik.

Na taj način se proširuje vokabular, poboljšava razumevanje sagovornika, kao i izražavanje i konverzacija na engleskom.

Imajući to u vidu, za vas smo pripremili niz interesantnih tekstova na različite teme, kojima ćete proširiti svoj rečnik engleskog jezika.

Leave a Reply