Kako izgleda online tutoring?

Profesionalna pomoć u učenju koju ćete dobiti od profesora na online tutoringu pomoći će vam da rešite probleme, koristeći virtuelni whiteboard radni prostor. Ovaj sistem rada uključuje i rad sa simulacijama, slikama i animacijama kako bi efekat učenja bio maksimalan.

Možete da četujete sa nastavnikom sve vreme trajanja sesije, a možete da sa njim razgovarate i uživo u video ili samo u audio-prenosu.

Osim toga, ukoliko imate bilo kakvo pitanje, možete se obratiti za pomoć profesoru putem mejla i to i tokom vikenda i praznika, a odgovor ćete dobiti u najkraćem roku.

Online tutoring

U čemu će vam pomoći online tutoring?

Naša tutoring platforma vam može pružiti pomoć za ostvarivanje brojnih različitih ciljeva.

izrada domaćih zadataka
popravka ocena
priprema za kontrolne i pismene zadatke
priprema za testove ili usmeno odgovaranje
priprema za polaganje ispita
Druge vrste obuka i obrazovanja: jezici, IT, office

Svi časovi se snimaju, pa ih polaznici i njihovi roditelji mogu naknadno pregledati. Osim toga, časove mogu pratiti i roditelji preko sopstvenog naloga kako bi bili upućeni u to kako i kojim tempom njihovo dete napreduje u učenju engleskog. Izuzev toga, sve sesije i podaci sa njih su potpuno privatni.

Program prilagođen učeniku

Sa učenicima i roditeljima unapred definišemo oblasti koje će obrađivati na online časovima. Pratimo plan i program koji je zastupljen u vašoj školi i pri tom ga prilagođavamo vašim konkretnim potrebama, personalizujemo i kreiramo jedinstveni sistem rada, prilagođen vama.

Pogledajte kako izgleda jedna whiteboard sesija, kao i kako funkcionišu online učenje,
konverzacija i komunikacija putem whiteboard sesija.

Sa svakim polaznikom potpisujemo ugovor kojim ćemo zajedno definisati osnovna pravila ponašanja tokom online časova i tako vam olakšati korišćenje i učenje. Ukoliko je učenik maloletan, ugovor potpisuje i njegov roditelj ili staratelj.

Ovim ugovorima se detaljnije određuju:

  • uslovi otkazivanja časa,
  • da se vaši podaci neće davati trećoj strani,
  • da se vaš nalog neće šerovati,
  • minimalni tehnički uslovi kod korisnika neophodni za rad,
  • pravila ponašanja tokom online časova.

Praćenje napretka preko platforme

Polaznici i njihovi roditelji redovno dobijaju detaljan izveštaj o napredovanju u učenju engleskog jezika. Takođe, koordinator nastave će periodično održavati online konferencije sa roditeljima kako bi razgovarao o unapređenju znanja učenika, njegovom napretku, edukativnim ciljevima koje će postaviti za naredni period i svim ostalim temama u vezi sa radom polaznika.

Model učenja koji vam najviše odgovara

Svaki učenik može da napravi i sopstveni paket za učenje engleskog jezika, onako kako mu najviše odgovara da bi što brže napredovao i što pre dobio željene rezultate.

Tako mogu da se iskombinuju usluge tutoringa sa nekim od online kurseva koji odgovara nivou znanja engleskog jezika kod polaznika.

OKengleski vam pruža personalizovan sistem usavršavanja engleskog - mogućnost kombinovanja učenja na online kursevima i uz pomoć profesora.

Leave a Reply