Pravila ponašanja tokom online časova

Tokom Whiteboard sesije, odnosno tokom trajanja online časa preko naše platforme, od korisnika se očekuje da:

  • prilikom zakazivanja časa ostavlja tačne podatke o sebi
  • na vreme zakaže čas (48 sati ranije od planiranog vremena održavanja sesije) i izvrši neophodno plaćanje
  • sve vreme trajanja sesije aktivno učestvuje u sesiji, postavlja profesoru pitanja u vezi materijala koji ga interesuje i izvršava aktivnosti koje nastavnik zadaje
  • unapred priprema pitanja koja želi da postavi profesoru u vezi datog gradiva kako bi se vreme na sesiji maksimalno efikasno iskoristilo
  • priključuje se sesiji u zakazano vreme.

NAPOMENA:

Sesiji može da prisustvuje samo osoba koja je zakazala sesiju (izuzetak su maloletne osobe čijoj sesiji može da prisustvuje jedan od roditelja).

Nastavnik koji vodi online sesiju u svakom trenutku ima pravo da u slučaju neadekvatnog ponašanja upozori korisnika na takvo ponašanje ili prekine sesiju, ukoliko korisnik krši neko od sledećih pravila:

1. Ukoliko korisnik vređa profesora ili druge korisnike na osnovu verske, nacionalne, političke ili bilo koje druge pripadnosti ili orijentacije, sesija se prekida. U tom slučaju sesija se smatra održanom i korisnik nema pravo na povraćaj novca.

2. Ukoliko se korisnik izražava na neprimeren način, sesija se prekida. U tom slučaju sesija se smatra održanom i korisnik nema pravo na povraćaj novca.

3. Ukoliko korisnik upotrebljava whiteboard sesiju na način na koji nije predviđeno da je koristi, sesija se prekida. U tom slučaju sesija se smatra održanom i korisnik nema pravo na povraćaj novca.

4. Ukoliko korisnik ne koristi kameru na poziv predavača (za sve vreme dok traje sesija, korisnik mora da koristi kameru kako bi se ostvarila interakcija između profesora i korisnika). U tom slučaju sesija se smatra održanom i korisnik nema pravo na povraćaj novca.

5. Ukoliko korisnik šalje neprimerene poruke prilikom sesije, sesija se prekida. U tom slučaju sesija se smatra održanom i korisnik nema pravo na povraćaj novca.

6. Ukoliko korisnik šalje komercijalne poruke koje nisu tražene od primaoca, profesor upozorava korisnika, ukoliko se korisnik ne obazire na upozorenje, profesor prekida sesiju. U tom slučaju sesija se smatra održanom i korisnik nema pravo na povraćaj novca.

7. Whiteboard sesija može da se otkaže 24 časa unapred. Ukoliko korisnik čas otkaže na vreme novac se u tom slučaju na zahtev korisnika može iskoristiti za narednu sesiju. Ukoliko se čas ne otkaže na vreme, u tom slučaju sesija se smatra održanom i korisnik nema pravo na povraćaj novca.