Opposites

 

Antonimi su reči suprotnog značenja.

✔ Primer: ‘FAT’ (debeo)  je antonim od ‘THIN’ (mršav).

Antonim je reč čije je značenje suprotno od značenja druge reči.  U antonimskom odnosu mogu biti imenice (day-night), pridevi (tall-short), glagoli (arrive-depart), prilozi (fast-slowly) i predlozi (under-above).

Pravi antonimi su oni koji su se razvili iz različitih korena reči.

✔ Primer: good-bad, truth-lie.

Tvorbeni antonimi su nastali dodavanjem različitih prefiksa (un-, in-, mis-, dis-, non-…)

✔Primer: likely-unlikely, conformist-nonconformist, discreet-indiscreet, honest-dishonest, trust- mistrust.

Postoje i višestruki antonimi koji su višeznačnice i u zavisnosti od značenja one su suprotnosti različitim rečima.

✔Primeri: old-new, old –young, old-modern

 

 

List of opposite Words

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Leave a Reply