English Idioms: “Law”

Lay down the law: naređivati nekom šta treba da radi i kako treba da se ponaša, bez obaziranja na osećanja i mišljenje te osobe; obraćati se snishodljivo i sa visine.
 
Čim je ušao u kancelariju, počeo je da naređuje.

Letter of the law: slovo zakona, pravila i procedure.
 
Sudija je bio odlučan da porota mora da prati procedure tokom suđenja.

Law of the jungle: zakon džungle, na surov način.
 
Odrastao je na ulici tako da je na teži način naučio kako da se brine o sebi.

Take the law into one’s hands: uzeti stvar u svoje ruke i pritom prekršiti zakon.
 
Prodavac je rešio da se obračuna sa lopovom i pokušao je lično da ga uhapsi.

Law unto oneself: osoba slobodnog duha koja se ne obazire mnogo na konvencije i ustaljena pravila ponašanja u određenim situacijama; osoba buntovnog duha.
 
On uvek kasni na sastanak, ali svi znaju da je on buntovnog duha.

Uradite kratak test da proverite da li ste dobro razumeli idiome sa imenicom ”law” »

Leave a Reply