Čitajte vesti da biste bolje govorili engleski

Da biste bolje razumeli i govorili engleski jezik, najbolje je da redovno čitate vesti na engleskom jeziku. Sada su vam one vrlo lako dostupne – svi mediji imaju svoja online izdanja zahvaljujući čemu možete ne samo da saznate šta se trenutno događa u svetu, već i da proširite svoj vokabular i naučite nove reči iz engleskog jezika koje su vezane za određene oblasti, struke i teme sa kojima inače ne biste imali dodira.

Predlažemo vam web sajtove nekoliko medija od kojih možete početi:

 

Leave a Reply