Business English Certificate (BEC) - za jači poslovni engleski

Ostvarite svoje ambicije u međunarodnom biznisu. Razumite se sa svojim poslovnim partnerima.

Sve veći broj internacionalnih kompanija koriste BEC ispite u okviru programa za unapređenje sposobnosti i razvoj njihovih zaposlenih, a ovom potvrdom poslodavci uviđaju da njihovi zaposleni svakodnevno mogu da komuniciraju na engleskom jeziku u poslovnom okruženju.

Cambridge English: Business Certificates, poznati kao BEC ispiti, kreirani su da vam pruže praktične veštine koje će vam pomoći da budete uspešni u radnom okruženju na engleskom govornom području.

Kome je namenjen ovaj kurs?

BEC ispiti namenjeni su testiranju nivoa znanja engleskog jezika koji se koristi u oblastima kao što su biznis, usluge i administracija.

Međutim, da biste polagali neki od BEC ispita i stekli ovaj prestižni sertifikat ne morate da posedujete nikakva specifična znanja iz biznisa, jer će na ispitu pretežno biti testirana vaša sposobnost da uspešno komunicirate na engleskom jeziku u poslovnom okruženju.

Ovi ispiti, a naročito priprema za polaganje, posebno su pogodni za osobe koje već rade posao za koji im je potrebno da komuniciraju sa inostranim partnerima, ali i za one koji se pripremaju za karijeru u biznisu i žele da poboljšaju svoje šanse na tržištu rada.

Šta ćete naučiti na ovom kursu?

Pripremni kursevi za polaganje BEC ispita, između ostalog naučiće vas brojnim praktičnim stvarima.

Razumevanje tekstova iz poslovnog sveta na engleskom jeziku
Pisanje mejlova, kratkih izveštaja, predloga i poslovnih pisama
Razumevanje intervjua, diskusija, telefonskih razgovora i poruka
Držanje mini-prezentacija i diskusija sa kandidatima

Šta sve možete sa BEC sertifikatom?

U savremenom svetu globalnog poslovanja, od velike važnosti je da poslodavcima i saradnicima pokažete potvrdu da možete da komunicirate na engleskom i u svakodnevnim situacijama iz vašeg poslovnog okruženja.

BEC sertifikati će vam omogućiti da ostvarite svoje poslovne ambicije i da:

Radite u inostranstvu
Radite u internacionalnim organizacijama u svojoj zemlji
Sa puno samopouzdanja koristite engleski jezik, bilo da govorite ili pišete, i to u internacionalnom poslovnom okruženju
Uspešno poslujete sa međunarodnim partnerima
Sarađujete sa pojedincima iz različitih govornih područja
Pohađate programe, predmete i kurseve iz oblasti biznisa koji se održavaju na engleskom jeziku

Na osnovu svog znanja engleskog jezika, možete izabrati da se pripremate i za BEC sertifikat: B2 Business Vantage koji odgovara CEFR Level B2.

CtA BEC

Leave a Reply