English idioms: Do

phrasal verbsdo wonders for: biti od velike koristi, biti od pomoći
 
Mnogi bi se složili da je vojska vrlo korisna za izgradnju ličnosti.

do someone a favour/a good turn: pomoći nekom, učiniti nekom uslugu
 
Da li bi mogao da mi pomogneš? Potreban mi je neko da mi podigne paket u pošti.

do the donkey work : besmislen, naporan i dosadan rad
 
Umoran sam od dosadnog i besmislenog posla.

do a lot of harm: škoditi
 
Ja mislim da će mere štednje koje je uvela nova vlada zapravo biti jako štetne.

do good: činiti dobro
 
Treba više da vežbaš. To je veoma zdravo.

do something up: renovirati, promeniti
 
Stan je bio u neredu. Morali smo da ga renoviramo.

do something with your eyes closed: raditi nešto što je za nas lako , raditi nešto rutinski
 
Vođenje kompanije mi ne predstavlja teškoću. To je sada za mene rutinski posao.

do time: biti u zatvoru neko vreme
 
Odslužio je svoje vreme u zatvoru zbog krađe.

Uradite kratak test da proverite da li ste dobro razumeli idiome sa ”do” »

Leave a Reply